รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมือง40123228.03
กุสุมาลย์3458424.35
กุดบาก31212640.38
พรรณานิคม355318.73
พังโคน11701018.63
วาริชภูมิ3263711.35
นิคมน้ำอูน911516.48
วานรนิวาส93224526.29
คำตากล้า231187.79
บ้านม่วง838485.73
อากาศอำนวย80447158.58
สว่างแดนดิน1754121469.21
ส่องดาว2575521.40
เต่างอย1912814.66
โคกศรีสุพรรณ1375338.69
เจริญศิลป์3687520.38
โพนนาแก้ว2175123.50
ภูพาน3325817.47