รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมือง291716940.03
กุสุมาลย์45782180.04
กุดบาก37910390.1
พรรณานิคม634861410.22
พังโคน66924640.1
วาริชภูมิ43364180.04
นิคมน้ำอูน1573480.05
วานรนิวาส1443751680.12
คำตากล้า48361510.11
บ้านม่วง82040270.03
อากาศอำนวย77480210.03
สว่างแดนดิน185639410.02
ส่องดาว32054170.05
เต่างอย30651100.03
โคกศรีสุพรรณ24397160.07
เจริญศิลป์44083110.02
โพนนาแก้ว41994360.09
ภูพาน41300280.07