รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมือง184655440.02
กุสุมาลย์30014150.05
กุดบาก27391230.08
พรรณานิคม49660600.12
พังโคน42307280.07
วาริชภูมิ3139480.03
นิคมน้ำอูน1018620.02
วานรนิวาส94581530.06
คำตากล้า36464150.04
บ้านม่วง5707160.01
อากาศอำนวย55246220.04
สว่างแดนดิน146000470.03
ส่องดาว21104110.05
เต่างอย2181070.03
โคกศรีสุพรรณ14401120.08
เจริญศิลป์31849120.04
โพนนาแก้ว28154170.06
ภูพาน27671230.08