รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมือง7358474864.53
กุสุมาลย์241200.00
กุดบาก330300.00
พังโคน488300.00
วาริชภูมิ901000.00
วานรนิวาส6687502575.15
คำตากล้า406000.00
บ้านม่วง274940.15
อากาศอำนวย856300.00
สว่างแดนดิน1164600.00
ส่องดาว180800.00
เต่างอย373200.00
โคกศรีสุพรรณ482300.00
เจริญศิลป์1987200.00
โพนนาแก้ว25100.00
ภูพาน233200.00