รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
พังโคน904600.00
นิคมน้ำอูน22800.00
บ้านม่วง1412700.00
อากาศอำนวย39910.25
เต่างอย1100.00
โคกศรีสุพรรณ16300.00
ภูพาน13600.00