รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมือง1078440.04
กุดบาก19310.52
พรรณานิคม25100.00
พังโคน4100.00
วาริชภูมิ160800.00
นิคมน้ำอูน115900.00
วานรนิวาส156000.00
คำตากล้า262210.04
บ้านม่วง59900.00
อากาศอำนวย132600.00
สว่างแดนดิน1268130.02
ส่องดาว436310.02
เต่างอย207210.05
โคกศรีสุพรรณ300.00
เจริญศิลป์9183210.23
ภูพาน1900.00