รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมือง20758150.07
กุสุมาลย์119710.08
กุดบาก301810.03
พรรณานิคม39000.00
พังโคน322560.19
วาริชภูมิ36171494.12
นิคมน้ำอูน114610.09
วานรนิวาส661510.02
คำตากล้า289320.07
บ้านม่วง43501222.80
อากาศอำนวย380290.24
สว่างแดนดิน3484480.02
ส่องดาว353700.00
เต่างอย236210.04
โคกศรีสุพรรณ382870.18
เจริญศิลป์467300.00
โพนนาแก้ว126270.55
ภูพาน23600.00