รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมือง619268296484.79
กุสุมาลย์7020621503.06
กุดบาก919471375314.96
พรรณานิคม23157941191.78
พังโคน22254176393.43
วาริชภูมิ1368111380810.09
นิคมน้ำอูน2934926138.90
วานรนิวาส474931383228.07
คำตากล้า1548557800.50
บ้านม่วง2314803720316.07
อากาศอำนวย26807311156841.62
สว่างแดนดิน32811792292.81
ส่องดาว8202975039.15
เต่างอย6218410561.70
โคกศรีสุพรรณ8221234584.21
เจริญศิลป์2126754314820.29
โพนนาแก้ว14717341822.84
ภูพาน1429043600825.20