รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมือง8853051890.02
กุสุมาลย์159868360.02
กุดบาก1622141060.07
พรรณานิคม353091620.02
พังโคน2431911730.07
วาริชภูมิ2348893330.14
นิคมน้ำอูน6747220.00
วานรนิวาส5956902730.05
คำตากล้า217985260.01
บ้านม่วง323870280.01
อากาศอำนวย4132801580.04
สว่างแดนดิน85012669000.81
ส่องดาว138387510.04
เต่างอย122499260.02
โคกศรีสุพรรณ11563551404.45
เจริญศิลป์254068180217.09
โพนนาแก้ว1783213730.21
ภูพาน156303220.01