รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมือง88530515280.17
กุสุมาลย์1598682090.13
กุดบาก16221412880.79
พรรณานิคม35309110540.30
พังโคน2431917680.32
วาริชภูมิ2348891950.08
นิคมน้ำอูน674721830.27
วานรนิวาส59569056600.95
คำตากล้า2179855810.27
บ้านม่วง32387016870.52
อากาศอำนวย4132808850.21
สว่างแดนดิน85012614770.17
ส่องดาว13838740532.93
เต่างอย122499930.08
โคกศรีสุพรรณ1156355540.48
เจริญศิลป์25406851572.03
โพนนาแก้ว1783211620.09
ภูพาน15630319321.24