รายงาน::ตรวจสอบ วันที่ให้บริการเป็นวันที่หลัง d_update

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมือง126866011740.09
กุสุมาลย์21168824461.16
กุดบาก15297510930.71
พรรณานิคม3560072590.07
พังโคน28141310820.38
วาริชภูมิ24157127541.14
นิคมน้ำอูน74612510.07
วานรนิวาส5723983090.05
คำตากล้า22280715990.72
บ้านม่วง384721240.01
อากาศอำนวย3259252840.09
สว่างแดนดิน71959227060.38
ส่องดาว1446623350.23
เต่างอย119817670.06
โคกศรีสุพรรณ1724028000.46
เจริญศิลป์19770045852.32
โพนนาแก้ว1989026400.32
ภูพาน1671852620.16