รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมือง10040600.00
กุสุมาลย์2276000.00
กุดบาก2441600.00
พรรณานิคม8257000.00
พังโคน3117800.00
วาริชภูมิ3813400.00
นิคมน้ำอูน1077700.00
วานรนิวาส6115800.00
คำตากล้า1963100.00
บ้านม่วง3089800.00
อากาศอำนวย4394300.00
สว่างแดนดิน5662900.00
ส่องดาว1442100.00
เต่างอย1453800.00
โคกศรีสุพรรณ3022400.00
เจริญศิลป์2440600.00
โพนนาแก้ว3001800.00
ภูพาน1226000.00