รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมือง100406390.04
กุสุมาลย์2276020.01
กุดบาก2441620.01
พรรณานิคม82570630.08
พังโคน3117800.00
วาริชภูมิ3813410.00
นิคมน้ำอูน1077700.00
วานรนิวาส6115820.00
คำตากล้า1963100.00
บ้านม่วง3089810.00
อากาศอำนวย4392300.00
สว่างแดนดิน5662920.00
ส่องดาว1442100.00
เต่างอย1453800.00
โคกศรีสุพรรณ30224130.04
เจริญศิลป์2440600.00
โพนนาแก้ว3001800.00
ภูพาน1226010.01